Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck bieden een adequaat opbouwend bewegingsprogramma bij patiënten met lichamelijke klachten, die gerelateerd zijn aan houding en beweging. N.B. de bekkenbodemspieren zijn ook van belang voor een draagkrachtige houding! De therapie is gericht op functieverbetering en weer volledig kunnen participeren. Het stimuleren van gezond houding en bewegingsgedrag en omgaan met bewegingsbeperkingen is een belangrijk behandelpunt.

Visie van de bekkenoefentherapeut: bewustmaken van lichaamshouding met daarin het bekken en de bekkenbodem, inzicht geven in het functioneren van deze totaliteit en motorisch leren leiden tot verandering van houding en bewegingsgedrag, zodanig dat dit toepasbaar wordt in het dagelijks bewegen en ook preventief zal werken.

De bekkenoefentherapeut Cesar/Mensendieck zal de patiënt met bekken en bekkenbodemklachten altijd behandelen in de context. Spierspanning reguleren en doorademen zijn speerpunten in de therapie.

De bekkenoefentherapeut werkt met specifieke bekken en bekkenbodemoefeningen op maat in opbouw naar geïntegreerd oefenen in het dagelijks leven thuis bij het sporten en op het werk. De bekkenbodemmusculatuur wordt in al zijn facetten geoefend ( ontspannen, aanspannen, coördinerend, op snelheid, uithoudingsvermogen en veerkracht) en daarna gevarieerd geoefend in het normale doen ( tillen, dragen van de baby, een sprintje trekken).

De bekkenoefentherapeut is extra geschoold volgens de richtlijn van de beroepsvereniging VvOCM en is als zodanig intern geregistreerd. Waar nodig zal de bekkenoefentherapeut multidisciplinair samenwerken met verloskunde, bekkenfysiotherapie, huisarts, gynaecoloog en bedrijfsarts.Verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut zal plaatsvinden als inwendig onderzoek of behandelen geïndiceerd is en bij onvoldoende vooruitgang van de bekkenbodemfunctie na 4-6 behandelingen.

 

“De totaliteit is meer dan de som der delen”