“Lichamelijke bezigheid met spel- en wedstrijdelement” en “trede van een ladder” zo zegt de dikke van Dale het Handwoordenboek Hedendaags Nederlands. Ik lees verder: “de hoogste sport bereiken betekent de hoogste rang bekleden. Een sport van iets maken is het met ambitie iets doen, prestatie nastreven, ook kan het ironisch bedoelt zijn:  een kwalijke bezigheid tot gewoonte maken”.

Ik zit op een houten bankje naar een BASKETBALWEDSTRIJD te kijken. Mijn dochter speelt vol inzet en concentratie het ingewikkelde spel. Ze ziet wat er gebeurt en is steeds daar waar ze moet zijn om te verdedigen, door te passen, te scoren of de rebound te pakken. Ze heeft in de jaren veel geleerd. ze is technisch beter geworden en ook mentaal sterker. Als teamspeler zie je de ander staan, je beslist in een fractie van een seconde of zij er beter voor staat dan jij. Probeer je zelf te scoren dan is er kans dat jij de eer krijgt, geef je de bal weg dan kan de ander proberen een punt te maken. Mijn dochter vindt het geweldig om te doen, het is haar ontspanning naast het harde studeren.

Prachtig toch? Maar sport kent ook risico’s: overbelasting van enkels, knieën en vingers, je kunt blessures oplopen. En zo zit ik ineens met mijn handen voor mijn gezicht, geschrokken. Er hinkt een speelster naar de kant, een zak ijs wordt snel geregeld en het spel gaat door. Heel gewoon vindt iedereen dit, maar de kans bestaat dat de ongelukkige weken niet mee kan doen en op de bank zit net als ik naar het spel te kijken.

Ik zit nu al een uur op de harde lage bank gezond te bewegen. Het vraagt nogal wat van mijn kwetsbare iets asymmetrische bekken. De dynamiek probeer ik er in te houden door kleine beweginkjes te maken en mijn houding steeds te variëren:

  1. bekkenkantelen en kwispelen
  2. rug strekken, de mast op het schip zetten en dan “ontspannen”
  3. rug naar voren buigen en leunen op mijn knieën
  4. benen wijd en in de heupen rollen, voetoefeningetjes
  5. bekkenbodemoefeningetjes gecombineerd met ademhaling

Soms ga ik even heel raar scheef zitten of hang met mijn billen over de achterrand van de bank, maar ik weet, dat moet niet te lang. Daarbij denk ik dat mijn gezond bewegen door niemand wordt opgemerkt, omdat iedereen dit in meer of mindere mate doet, toch? Gezond bewegen in het dagelijks leven is een uitdaging vooral voor niet sportieve types. Je kunt het overal toepassen en je kunt er creativiteit in kwijt, je kunt er zelfs een SPORT van maken. Onontbeerlijk is BEWUSTZIJN van HOUDING en BEWEGING. Dan hoef je niet naar de sportschool, je kunt gewoon thuis, in het park, op je werk of op de dansvloer, je houding, beweging en de kwaliteit van je spieren en botten op peil houden.

Dus ook voor moeders met baby’s, “gezond bewegen” doe je thuis, met je baby, je peuter of kleuter op de grond, in de tuin of op het strand. Misschien ga je er wel een SPORT van maken.

Tinekebigstock_Conceptual_image_of_environmen_13105937

met videoWhatsApp

Houdings

Therapie

Thuiswerkers

coachen: houding, beweging, adem

 

Bij zwangerschapsklachten:

Bekken Bewust Bewegen

meer info contact

 

BEHANDELING BUITEN is mogelijk

 

Tineke Kreulen, oefentherapeut Cesar en bekkenoefentherapeut

Tineke Kreulen, oefentherapeut Cesar en bekkenoefentherapeut

Totaliteit is meer dan de som der delen

Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck bieden een adequaat opbouwend bewegingsprogramma bij patiënten met lichamelijke klachten, die gerelateerd zijn aan houding en beweging.

De therapie is gericht op functieverbetering en weer volledig kunnen participeren. Het stimuleren van gezond houding en bewegingsgedrag en omgaan met de bewegingsbeperkingen is een belangrijk behandelpunt.

meer info

Beroepsvereniging VvOCM

De Bekkenoefentherapeut is bij en nageschoold volgens de richtlijn van de beroepsvereniging VvOCM en is als zodanig geregistreerd.
Waar nodig zal de Bekkenoefentherapeut multidisciplinair samenwerken met verloskunde, bekkenfysiotherapie, huisarts, gynaecoloog, bedrijfsarts en psycholoog.

Graded Activity Programma.
Bekkenpijn die 3 maanden na de bevalling nog bestaat vraagt om een andere aanpak. D.m.v een Oefentherapeutisch Programma.